Catalunya Futsal

Selección Catalana Futsal

La Federació Catalana de Futbol Sala (FCFS), constituïda el 5 de maig de 1986, és una entitat privada d’interès públic i social, dedicada a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica de l’esport del futbol sala dins l’àmbit de Catalunya, constituïda bàsicament per associacions i/o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica del futbol sala i constituïda també per esportistes, tècnics, jutges o àrbitres o altres representants de persones físiques.

La FCFS gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment de llurs fins.  

És competència de la FCFS promoure, reglamentar, organitzar i dirigir l’esport del futbol sala dintre del seu àmbit territorial d’actuació, tot fomentant l’ensenyament i promovent la construcció d’instal·lacions adequades.

  • Staff Barri – Polo de cuerpo técnico de la selección catalana de futbol sala usado y regalado por el gran Bernardo, un amante de este deporte que conoció en mi etapa en el Blanesport.